info

.

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW:

ZAKELIJK

Begeleidingstrajecten voor medewerkers: maatwerk, op basis van offerte.   

.

PARTICULIEREN

Normale sessie, gesprekstijd een uur: 98,- euro. 

Verlengde sessie, gesprekstijd anderhalf uur: 144,- euro. 

Uitgebreide sessie, gesprekstijd twee uur: 178,- euro.

Vergoeding door zorgverzekeraars is op basis van de aanvullende verzekering. Dit gaat dus niet ten koste van het eigen risico. Wat betreft vergoedingen door zorgverzekeraars is er een verschil tussen counselling en coaching. Counselling wordt door een aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed, maar coaching niet. Informeer bij je verzekeraar. Zie ook ABvC

Tevens vergoeden sommige werkgevers werkgerelateerde counselling of coaching van medewerkers. Hier gelden andere tarieven.

.

SUPERVISIE

Voor ABvC-leden: 97,00 euro (vrijgesteld van BTW). Gespreksduur is  in principe 1 uur.

Overige supervisie: in overleg.

.

DOWNLOADS en LINKS

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en te downloaden: Algemene Voorwaarden.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Hoe wij hiermee omgaan? Zie Privacy.

Bij klachten komen wij graag samen tot een oplossing. Indien dit niet lukt, volgt mediation via de beroepsvereniging ABvC. Voor klachtenreglement en mediation, zie ABvC.  

Indien ook dit geen bevredigend resultaat oplevert, kunt u met uw klacht terecht bij de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg: zie GCG. Ter info: De geschillencommissie neemt een klacht pas in behandeling, als eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris is doorlopen.  

New Perspective is aangesloten bij de ABvC en de RBCZ en heeft de vereiste AGB-codes.