info

.

TARIEVEN (vrijgesteld van BTW).

Zakelijk

Bv. trainingen of begeleidingstrajecten voor medewerkers: Maatwerk, in overleg.   

Particulieren

Normale sessie, gesprekstijd een uur: 109,- euro. 

Verlengde sessie, gesprekstijd anderhalf uur: 153,- euro. 

Sessie van twee uur: 195,- euro. Daarna per extra 20 min.: 30,- euro.

Wat betreft vergoedingen door zorgverzekeraars is er een verschil tussen counselling en coaching. Counselling wordt door sommige zorgverzekeraars (deels) vergoed. Informeer bij uw verzekeraar. Zie ook ABvCCoaching wordt door zorgverzekeraars niet vergoed. 

Sommige werkgevers vergoeden werkgerelateerde counselling of coaching van medewerkers.

Supervisie

Voor ABvC-leden: 94,50 euro per gesprek (vrijgesteld van BTW). Gespreksduur is  in principe 1 uur.

Overige supervisie: in overleg.

.

DOWNLOADS

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en te downloaden: Algemene Voorwaarden

Wij vinden uw privacy belangrijk. Hoe wij hiermee omgaan? Zie Privacy

Bij klachten komen wij graag samen tot een oplossing. Indien dit niet lukt, volgt mediation via de beroepsvereniging ABvC. Voor klachtenreglement en mediation, zie ABvC  

Indien ook dit geen bevredigend resultaat oplevert, kunt u met uw klacht terecht bij het SCAG

New Perspective is aangesloten bij de ABvC en heeft de vereiste AGB-codes.