voldoening, bevlogenheid en duurzame veerkracht

New Perspective zet in zich voor voldoening, bevlogenheid en duurzame veerkracht. 

New Perspective is o.a. gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, in begeleiding bij studie- of loopbaankeuze (bv. ‘wat wil ik?’ voor startende professionals), in versterken van persoonlijke en professionele effectiviteit, en in begeleiding bij stress- en burnoutklachten. 

Begeleiding wordt zorgvuldig afgestemd op je persoonlijke vragen en wensen. In overleg kunnen tools en oefeningen worden ingezet om je helpen meer inzicht te krijgen in je persoonlijkheid, drijfveren, sterke en zwakke kanten, allergieën, voorkeuren, ambities, zingeving en waarden. Zo kun je ontdekken waar je energie van krijgt, en wat voor jou een optimale werksetting is (en wat niet!).

Ook kun je bijv. werken aan specifiek aspecten van je persoonlijke effectiviteit (je functioneren thuis en in het werk), waardoor je met meer zelfvertrouwen in je werk kunt staan, en je sterker voelt -en innerlijk rustiger blijft- in lastige situaties. 

Bij stress- en burnoutklachten wordt o.a. gewerkt met een gevalideerde vragenlijst -en eventueel een biofeedback-meting door erkend biofeedbacktherapeut- om de mate van stressklachten in kaart te brengen. Verder is er in de begeleiding natuurlijk aandacht voor psycho-educatie t.a.v. stress en herstel, onderliggende factoren bij het ontstaan van de klachten, stapsgewijze opbouw van nieuwe veerkracht, zelfmanagement en preventie van terugval. Al deze aspecten vergroten de kans op succesvolle re-integratie en lange termijn inzetbaarheid.

N.B. Bij aanhoudende stress- en vermoeidheidsklachten kan deskundige hulp een groot verschil maken in je herstel en bij het effectief opbouwen van nieuwe veerkracht. In counselling kan aandacht worden besteed aan onderliggende patronen en factoren, waardoor je zelfmanagement verbetert en de kans op herhaling (terugval) kleiner wordt. Meer veerkracht betekent ook meer bevlogenheid en voldoening in je leven. En dat is goed voor iedereen: voor werkgevers, werknemers, en uiteindelijk voor de maatschappij als geheel.

Neem contact op voor meer informatie. 

New Perspective is aangesloten bij de ABvC, de RBCZ en het NIP.

Counselling is also possible in ENGLISH. New Perspective is specialized in helping highly gifted adults, those looking for direction in career or education, people who experience stress- and burnout, those dealing with unwanted habits and patterns form the past, and those seeking to improve their personal or professional efficacy. 

cookies: deze site gebruikt alleen functionele cookies