counselling en coaching*

Counselling of coaching* kan in diverse situaties van grote waarde zijn, bijvoorbeeld:

  • bij lastige studie- en loopbaankeuzes,
  • bij aanhoudende stress- en vermoeidheidsklachten, en re-integratie
  • als u bepaalde aspecten van uzelf beter wilt leren begrijpen,
  • als u effectiever wilt leren communiceren of functioneren in bepaalde situaties,
  • wanneer triggers u hinderen in relaties, 
  • wanneer u bv. voor lastige keuzes staat en daarin dilemma’s ervaart.

Een counsellor (of coach) is iemand die goed luistert, met u meedenkt en u verder helpt in uw proces. Met respect voor uw eigenheid en uw waarden, zodat u nieuwe wegen en oplossingen kunt vinden die passen bij uw situatie, en bij wie u bent.

* Het verschil tussen counselling en coaching? De term ‘coaching’ verwijst meestal naar een vorm van ondersteuning in het nastreven van meer externe doelen in bijv. werk, sport, studie of gezondheid. Bij ‘counselling’ is er meer aandacht voor onderliggende mechanismen en innerlijke patronen, zoals kernovertuigingen (helpend of niet-helpend?), de rol van triggers of eerdere ervaringen en bijv. conflicterende motieven of delen. Counselling wordt door sommige zorgverzekeraar (deels) vergoed; voor coaching geldt dit echter niet. Wel zijn werkgevers soms bereid coaching (deels) te vergoeden. Meer informatie over tarieven.

N.B. U bent te allen tijde vrij om zelf te bepalen hoe ‘diep’ u (al dan niet) wilt gaan.

Interesse? Neem contact op.