persoonlijke effectiviteit

Wanneer u hindernissen ervaart in uw professionele functioneren, kan kortdurende coaching of counselling wellicht een oplossing bieden. 

Mogelijk is uw werkgever bereid de kosten hiervan te vergoeden.

Neem contact op bij interesse.